ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง : โครงการ "ตู้ปันสุข" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า (โควิด19)
หมวดหมู่ : ข่าวสารมหาวิทยาลัย
โพสต์เมื่อ : จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
โดย : kittiphunr
: 135 ครั้ง

"สังคมแห่งการแบ่งปัน" พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี,ประธานศูนย์ป้องกันโควิด19 มจร วิทยาเขตแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใจบุญ ร่วมแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ "ตู้ปันสุข" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า (โควิด19) วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

สื่อสังคมออนไลน์

facebook
instagram
twitter
youtube
line 3
สถิติผู้เข้าชม
สถิติวันนี้
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
เริ่มนับ 23 ธ.ค. 2562 admin
Copyright © 2019 phrae.mcu.ac.th All rights reserved