ประมวลภาพ งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิบูลธรรมภาณ (สุธรรม สุธมฺโม) อายุ ๖๑ ปี ๔๐ พรรษา อดีตเจ้าคณะตำบลป่าแมต, อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองใหม่ และอดีตกรรมการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ประมวลภาพ งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิบูลธรรมภาณ (สุธรรม สุธมฺโม) อายุ ๖๑ ปี ๔๐ พรรษา อดีตเจ้าคณะตำบลป่าแมต, อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองใหม่ และอดีตกรรมการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยมีคณะสงฆ์ภาค ๖, คณะสงฆ์ในจังหวัดแพร่ หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และคณะศรัทธา ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ เมรุชั่วคราว วัดหนองใหม่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙

ประมวลภาพ งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิบูลธรรมภาณ (สุธรรม สุธมฺโม) อายุ ๖๑ ปี ๔๐ พรรษา อดีตเจ้าคณะตำบลป่าแมต, อดีตเจ้าอาว…

Posted by มจร. วิทยาเขตแพร่ on 24 มกราคม 2016