ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและเทศน์เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อพระครูศรีมงคลชยาภรณ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและเทศน์เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อพระครู…

Posted by มจร. วิทยาเขตแพร่ on 10 กุมภาพันธ์ 2016