กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560