ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอน้อมถวายมุทิตาจิต

10775total visits,6visits today

ขอเชิญโรงเรียนและสถานศึกษาสมัครเข้าประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ครั้งที่ 4

ขอเชิญโรงเรียนและสถานศึกษาสมัครเข้าประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือกระดับภาค ผ่านเว็ปไซต์ www.krupra.net (สมัครผ่านเว็ปไซต์เท่านั้น)
มีการประกวดทั้งหมด 5 กิจกรรม

1.กิจกรรมสวดมนต์หมู่ฯ สรภัญญะ
2.กิจกรรมกล่าวคำอาราธนาฯ
3.กิจกรรมบรรยายธรรม
4.กิจกรรมถกวาที (วาจาสุภาษิต)
5.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

รายละเอียดข้อมูลกิจกรรมและการรับสมัคร คลิก www.krupra.net

10775total visits,6visits today

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่