ตารางสอนภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอน 1-62 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต

ตารางสอน 1-62 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

ตารางสอน 1-62 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ตารางสอน 1-62 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต

ตารางสอน 1-62 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

ตารางสอน 1-62 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ตารางสอน 1-62 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

อนุทิน สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1-62

716total visits,1visits today

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่