ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๔-๖๒๗๓,๐-๕๔๖๔-๖๕๘๕ ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เดินทางจากตัวเมืองไปทางเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ และพื้นที่ตั้งอยู่ติดทางหลวง หลักกิโลเมตรที่ ๑๔๙ โดยมีบริเวณโดยรอบดังนี้

ทิศเหนือ จรดทุ่งนาและคลองชลประทาน
ทิศตะวันออก จรดทุ่งนาและเหมืองสาธารณะ
ทิศใต้ จรดวัดพนมขวัญ และที่ชาวบ้าน
ทิศตะวันตก จรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ และที่ชาวบ้าน

2000total visits,1visits today

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่