ศิษย์เก่า

บรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาและแสดงมุทิตาแด่่ผู้สำเร็จการศึกษา


ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา และการทำงาน


ผ้าป่าสมาคมศิษย์เก่า เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสู่่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม


การคณะกรรมการที่ปรึกษา  ประธานสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี


คณะกรรมการศิษย์เก่า ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


มีการจัดกิจกรมเปตองของสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน


บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตองที่ทางสมาคมศิษย์เก่าจัดขึ้น


บรรยากาศพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวครูบาอารย์ที่จัดขึ้นช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

686total visits,1visits today

แนะนำ มจร วิทยาเขตแพร่